Sloupec Frits Bosch: „hodnota společnosti je de bijl aan de meritocratie“

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission, SEC de, (vergelijkbaar met onze Autoriteit Financiële Markten, AFM) heeft de controversiële verplichting van de effectenbeurs indexmeter Nasdaq goedgekeurd dat bedrijven, die bij de Nasdaq genoteerd staan, worden verplicht om cijfers te tonen waaruit blijkt dat v de Raad van Bestuur twee ‚potápěči ředitelů zijn opgenomen. Als dit niet het geval je, dan dient het bestuur met een gedegen verklaring te komen proč dit niet zo je. Een van de directeuren dient een vrouw te zijn. De andere directeur mag naar keuze van een raciale z seksuele minderheid zijn. Deze toekomstige directeuren dienen zich als ‚divers‘ terdege te kunnen identificeren. Bedrijven hebben twee jaar om hieraan te voldoen.

V de VS gaat men van zogenaamde akcionáři hodnota naar het v Nederland bekende zúčastněných stran hodnoty. Bedrijven dienen niet puur de aandeelhouders waarde van het bedrijf te optimaliseren, maar dienen allen die betrokken zijn bij het bedrijf zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Maar nu gaat muži blijkbaar ještě práci dan dit chci er moet, než ook voldaan worden aan raciale kenmerken van het bestuur. Racisme in het personeelsbeleid heeft ook hier dwangmatig zijn intrede gedaan.

Je dit afwijkend aan bij ons? Nederland kende het zúčastněné strany hodnota en byl daarin voorloper. Nu gaan my voorwaarts en menen voorloper te moeten zijn met, wat ik noem, hodnota společnosti. Dit betekent dat bedrijven dienen te voldoen aan een veelheid van maatschappelijke kritéria. Ook hier wordt het personeelsbeleid op de korrel genomen setkal inclusie op basis van raciale kenmerken. Ministr Ingrid van Engelshoven zit al jaren op deze toer, evenals DNB directeur Klaas Knot. In een eerder artikel heb ik onderbouwd dat Klaas Knot optreedt als paladijn van Christine Lagarde van de ECB. Ik meen dat hij vervangen dient te worden.

Je het aanbevelenswaardig? Nee, het je een vorm geïnstitutionaliseerde discriminatie. Ook positieve discriminatie is discriminatie en in alle opzichten schadelijk. Bedrijven worden verondersteld de maatschappelijke problemen op te lossen. Bedrijven worden aldus politieke spelers, voor problemen zemřít de overheid zelf niet kan fixen. Bedrijven worden afhankelijk van politieke luimen en actievoerders. Hier wordt verre voorbij gegaan aan de základě taakopvatting van bedrijven, het samenbrengen van vermogen arbeid en om producten en diensten te verzorgen waar vraag naar je. Overheid, DNB, ECB en politiek correcte rechters spannen samen om bedrijven in de richting te dwingen zemřít dienstig je aan de actuele politiek. Rechters kunnen daarbij gebruik maken van de kreet „universele rechten van de mens“ als hefboom.

Aldus wordt de bijl geslagen aan de meritocratie. Daar waar de overheid volstrekt ineffectief blijft, bijvoorbeeld deset aanzien van bescherming bevolking, kan muži hier op een gemakkelijke wijze het bedrijfsleven, koeioneren. Het je op een eenvoudige manier scoren. Evenals v de VS hoeven bedrijven niet op enige zástupci rodičů, žáků a te rekenen van partijen zemřít v het leven zijn geroepen om hun belangen te verdedigen – de werkgeversverenigingen – chci deze instellingen zijn evenzeer politika správná. Een treffend voorbeeld je mevrouw Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Haar voorganger wijlen Hans de Boer, wilde per se, een vrouw als zijn rybolov:. Welnu, politiek correctheid „přetéká“, ter schade van ons bedrijfsleven en daarmee ter schade van ons aller welvaart en welzijn.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *